Kontrolní činnosti

Zjednodušte si výrobu

Kontrolní činnosti

Zvýšení produktivity

Máme 90+ pracovníků

Snížení nákladů

Ušetřete na pracovní síle

Zlepšení kvality

Naše zkušenosti mluví za vše

Zvýšení flexibility

Rychlost výroby je zásadní

Vizuální a tlaková kontrola výrobků

Vizuální a tlaková kontrola výrobků

Kvalita a spolehlivost

Vizuální kontrola výrobků je klíčová pro zajištění estetické kvality a splnění normativů. Specializovaná pracoviště pečlivě prohlížejí každý detail a odhalují případné vady. Tlaková kontrola je nezbytná pro ověření odolnosti výrobků vůči tlakovým situacím, což je zvláště důležité v odvětvích vystavených tlakovým podmínkám. Oba tyto procesy společně garantují kvalitu a důvěryhodnost výsledných produktů.

Vizuální 100 % výstupní kontrola

$

Důkladná kontrola

Každý výrobek podléhá důkladné vizuální kontrole na specializovaných pracovištích.

$

Dodržení standardů

Zajistíme, že každý detail odpovídá specifikacím a estetickým standardům.

Tlakové zkoušky a ověření funkčnosti

$

Odolnost výrobku

Provedeme tlakové zkoušky, které ověří odolnost výrobku vůči tlaku a dalším vnějším vlivům.
$

Detailní ověření

Detailní ověření funkčnosti součástí zajistí správné fungování a bezpečné používání výsledného produktu.

Měření a zajištění přesnosti

$

Měření parametrů

Provádíme precizní měření důležitých rozměrů a parametrů výrobků.

$

Požadavky na přesnost

Zajišťujeme, aby každý výrobek splňoval přesné specifikace a požadavky na přesnost, což je klíčové pro jeho optimální výkon a funkci.

Jak probíhá kontrola výrobků?

01 Definice standardů a specifikací
Prvním krokem je definice přesných standardů a specifikací pro každý výrobek. Stanovení jasných kritérií a požadavků, které musí být splněny.
02 Vizuální 100 % kontrola
Specializovaná pracoviště provádějí důkladnou vizuální kontrolu všech výrobků. Každý detail je pečlivě prověřen z hlediska estetiky a konstrukčních norem.
03 Tlakové zkoušky a funkční ověření
Procházejí tlakovými zkouškami ke zjištění odolnosti vůči tlaku a dalším vnějším vlivům. Detailní ověření funkčnosti součástí zajišťuje správné fungování a bezpečné používání výsledného produktu.
04 Měření a kontrola rozměrů
Precizní měření klíčových rozměrů a parametrů výrobků. Srovnání naměřených hodnot s definovanými standardy pro zajištění přesnosti.
05 Dokumentace a záznamy
Každá provedená kontrola je pečlivě zdokumentována. Záznamy obsahují informace o provedených testech, jejich výsledcích a případných odchylkách od specifikací.

Ti co nás již znají

Jsou z naší práce nadšení

Klienti, kteří nás znají, jsou pro nás neocenitelnými ambasadory naší práce. Jejich zkušenosti s naší firmou slouží nejen jako významné doporučení pro ty, kteří hledají spolehlivého partnera, ale také jako nástroj pro neustálé zdokonalování našich služeb.

Vyrábíme pro širokou škálu

Průmyslových odvětví

+ Disponujeme vlastní dopravou

Součástek se nebojíme

Automobilový průmysl

Nejen desky opravíme

Elektrotechnický průmysl

Nábytek vám vyrobíme

Nábytkářský průmysl

Jsme otevřeni novým příležitostem