Dekonfekce součástí pro recyklaci

Zjednodušte si výrobu

Dekonfekce součástí pro recyklaci

Zvýšení produktivity

Máme 90+ pracovníků

Snížení nákladů

Ušetřete na pracovní síle

Zlepšení kvality

Naše zkušenosti mluví za vše

Zvýšení flexibility

Rychlost výroby je zásadní

Vytřídění materiálu na příslušné druhy nebo recyklaci

Vytřídění materiálů na příslušné druhy

S cílem využití nebo recyklace

Odborné čištění a příprava materiálů pro recyklaci nebo na další udržitelné využití. Prostřednictvím pečlivého procesu odstraňování kontaminantů a nečistot zajišťujeme, že materiály jsou připraveny pro nový životní cyklus.

Vytřídění materiálů pro další využití

$

Třídění podle typu

Pečlivé vytřídění materiálů podle jejich typu.

$

Vhodné využití materiálů

Cílem je identifikovat a oddělit různé druhy materiálů, aby bylo možné maximalizovat jejich další využití ve vhodných oblastech.

Vytřídění materiálů pro recyklaci

$

Materiály k recyklaci

Selekce materiálů, které jsou vhodné na jejich následnou recyklaci.

$

Podpora ekologie

Zajišťujeme, aby každý materiál byl směrován do odpovídajícího recyklačního procesu, minimalizujeme tak odpad a podporujeme udržitelný přístup k nakládání s materiály.

Kontrolujeme stavy materiálů

$

Posouzení stavu

Proces dekonfekce zahrnuje důkladnou analýzu každého materiálu a jeho stavu.
$

Moderní technologie

Pro kontrolu kvality používáme moderní technologie, abychom identifikovali potenciální kontaminace a zajistili, že materiály jsou připraveny pro úspěšnou recyklaci nebo další užití.

Jak probíhá dekonfekce součástí?

01 Příjem a vstupní kontrola
Součástky jsou přijaty a podrobují se vstupní kontrole. Identifikujeme materiály a stav součástek, abychom určili vhodnost pro další recyklaci nebo jiné formy opětovného využití.
02 Vytřídění materiálů
Materiály jsou systematicky tříděny na příslušné druhy pro optimální recyklaci nebo další využití. Specializujeme se na oddělování různých materiálů s cílem minimalizovat odpad a maximalizovat obnovitelné zdroje.
03 Dekonfekce a čištění
Součástky jsou podrobeny procesu dekonfekce, který zahrnuje odstranění nečistot a kontaminantů. Důkladné čištění je klíčové pro zajištění, že materiály jsou připraveny pro další etapy recyklačního procesu.
04 Kontrola kvality
Provádíme detailní kontrolu kvality nad dekonfekčním procesem. Zajistíme, že součástky splňují přísné standardy pro recyklaci a jsou bezpečné pro další využití.
05 Recyklační process nebo další využití
Na základě výsledků vstupní kontroly a dekonfekčních procesů směrujeme materiály do odpovídajících recyklačních procesů nebo je připravujeme pro další užití v jiných oblastech.

Ti co nás již znají

Jsou z naší práce nadšení

Klienti, kteří nás znají, jsou pro nás neocenitelnými ambasadory naší práce. Jejich zkušenosti s naší firmou slouží nejen jako významné doporučení pro ty, kteří hledají spolehlivého partnera, ale také jako nástroj pro neustálé zdokonalování našich služeb.

Vyrábíme pro širokou škálu

Průmyslových odvětví

+ Disponujeme vlastní dopravou

Součástek se nebojíme

Automobilový průmysl

Nejen desky opravíme

Elektrotechnický průmysl

Nábytek vám vyrobíme

Nábytkářský průmysl

Jsme otevřeni novým příležitostem